شارژ سیلندر پیک نیک در داخل منزل مسکونی انفجار منزل و يك مجروح در پي داشت

شارژ سیلندر پیک نیک در داخل منزل مسکونی انفجار منزل و يك مجروح در پي داشت


شارژ سیلندر پیک نیک در داخل منزل مسکونی انفجار منزل و يك مجروح در پي داشت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، با اطلاع به سامانه 125 در ساعت 11:29 هشتم اسفند در خصوص انفجار يك منزل مسکونی واقع در قاسم آباد - خيابان طلوع - كوچه يكتا ، بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان یک دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 9 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

ميداني معاون عمليات سازمان كه خود را به محل حادثه رسانده بود ، در مورد اين حادثه گفت : امدادگران آتش نشاني به محض رسيدن به محل حادثه ، با منزل مسكوني اي مواجه شدند كه قسمتي از آن از قبيل درب و پنجره هاي ساختمان و ديواره هاي آن تخريب و به هر طرف ازكوچه پرتاب شده و صاحبخانه به نام ق – حسيني مجروح مي باشد كه خيلي سريع وي را به بيرون از ساختمان منتقل و تحويل عوامل اورژانس نمودند .

ميداني در ادامه جريان حادثه را اين چنين بيان كرد : صاحب خانه در پاركينگ منزل در حال شارژ كردن پيك نيك بوده و اين موضوع باعث نشت گاز فراواني در آن محيط مي شود و متعاقب آن با ايجاد يك عامل آتش زنه انفجار مهيب ايجاد و متاسفانه اين حادثه رقم  مي خورد .