سومين جلسه هم انديشي رئیس سازمان با مسئولين ایستگاهها

سومين جلسه هم انديشي رئیس سازمان با مسئولين ایستگاهها


سومين جلسه هم انديشي رئیس سازمان با مسئولين ایستگاهها

جلسه هم انديشي با مسئولين ايستگاه ها با حضور 10 نفر از رئیس ایستگاه ها ، معاون عملیات ، معاونت آموزش و پيشگيري و معاون هماهنگي و بازرس سازمان رأس ساعت 8 صبح روز سه شنبه  16 خرداد ماه در دفتر رئیس سازمان برگزار شد.

سومين جلسه هم انديشي با رئيس ايستگاه ها در سال جاري برگزار شد ابتدا  آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئیس سازمان ضمن قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک با بر شمردن اهداف و استراتژی های سازمان مبني بر معرفی پرسنلی که در عملیاتها ضعیف عمل می کنند،اتاق دود به صورت هفتگی جهت آموزش در اختیار ایستگاه ها قرار گیرد،مانور های آموزشی از قبیل مانور بازار در زمان صفر سناریوی آن توسط روسای ایستگاه تهیه شود،در خصوص تجهیز موتور سیکلت به اطفای حریق پیشرو در بازار توسط واحد موتوری اقدام شود ،روسای ایستگاه ترتیبی اتخاذ نمایند که در عملیات نیروهای جدیدالاستخدام به عنوان نیروی ذخیره اعزام شوند در خصوص بازدید و پیشگیری دقت لازم داشته باشند  و همچنين ساير مسائل داخلي با مسئولين ايستگاه ها به گفت و شنود و بحث و تبادل نظر پرداخت.