سوالات مسابقه پیامکی به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی

سوالات مسابقه پیامکی به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی


 

 

 

 

مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسیده است

1-کدام گزینه صحیح می باشد:

1)ساکنین آپارتمانها بایستی استفاده صحیح از سیستم های اعلام واطفاء حریق وتخلیه اضطراری را آموزش ببینند

2)اجرای سیستم اعلام حریق در ساختمان های بیش از سه طبقه الزامی است

3) شارژ وسرویس خاموش کننده های دستی باید توسط شرکت هایی که از سازمان آتش نشانی تاییدیه صلاحیت فنی دارند ویا سازمان آتش نشانی به صورت دوره ای  انجام گردد.

(4  تمام موارد

 

2- بهترین ماده برای اطفاءحریق جامدات ومواد خشک کدام است ودر کدام طبقه بندی حریق قرارمی گیرد؟

1) گاز کربنیک co2  ،طبقه 2            B ) آب، طبقه  3         A ) پودر شیمیایی ،طبقه 4            A) آب ،طبقه B

3 - مشخصات گاز خطرناک منواکسید کربن چیست؟

1)بی رنگ وبی بو 2) بوی تند   3)زرد رنگ          4)بی بو وخاکستری رنگ

4-  کدام یک از موارد زیر جهت شروع وادامه فعل وانفعال سوختن لازم است؟

1)اکسیژن     2) ماده سوختنی               3)حرارت     4) تمام موارد

5- در موقع نشت گاز کدام یک از موارد زیر صحیح نمی با شد؟

1)افراد خانواده را از خطر با خبر نموده واز محل آلوده به گاز خارج می نمائیم

2)فورا شیر اصلی گاز را می بندیم

3) در صورتی که کنتور برق داخل محیط پخش گاز قراردارد آن را قطع می کنیم

4)در ب ها وپنجره ها را با احتیاط وآرام باز می کنیم

 

6- سه روش اصلی برای اطفای حریق کدام است؟

1-سرد کردن،محدود کردن حرارت،محدود کردن سوخت

2-محدود کردن سوخت ،محدود کردن اکسیژن، محدود کردن حرارت

3-خفه کردن ،جدا سازی ،محدود کردن سوخت

4-جداسازی،سرد کردن، محدود کردن حرارت

 

 

7- هنگام بروز حریق وحادثه با حفظ خونسردی با چه شماره تلفنی تماس می گیریم؟

  1)110     2) 125   3)115   4) 112

 

8- کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

1)هنگام استفاده از آسانسور به ظرفیت آن توجه می کنیم

 2)هنگام وقوع حریق در محل از آسانسور استفاده می کنیم

 3) ترس وهیجان واسترس بابت کمبود هوا هنگام محبوس شدن داخل کابین آسانسور بی مورد است

4) از تلفن کابین ویا تلفن همراه با گرفتن شماره تلفن آتش نشانی مراتب را اطلاع می دهیم

 

 

9- کدام گزینه صحیح می باشد؟

1-هروسیله گاز سوزدرون سوزبایددارای یک دودکش مجزاومجهز به کلاهک Hباشد

2-هنگام روشن بودن وسایل گاز سوزنبایدقسمت بالای لوله بخاری سرد باشد

3-عبور دودکش از فضای داخلی سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد

4-تمام موارد

 

10-  حوادث ناشی از سوختن ناقص گاز (مرگ خاموش) در اثر کدام یک موارد زیر است؟

1-فقدان تهویه کافی در محلی که دستگاه گاز سوز قرار دارد

2-نقص در دودکش وسایل گاز سوز

3-استفاده از وسایل گرمازا با شعله روباز وبدون دودکش

4-تمام موارد

 

 

به 10 نفر از شرکت کنندگانی که به سوالات پاسخ صحیح دهند به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد

  آخرین مهلت ارسال پاسخ:93/11/22

لطفا جواب سوالات را به ترتیب وبدون درج شماره سوال به صورت یک عدد ده رقمی  از چپ به راست به سامانه پیامکی 300060000125  ارسال نمایید

مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسیده است

 

 

توصیه ها و نکات ایمنی آسانسور

نکات مهم هنگام مقابله با آتش

 

 

مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسیده است

آدرس کوتاه :