سه مورد حادثه و سه مجروح در يك روز

سه مورد حادثه و سه مجروح در يك روز


سه مورد حادثه و سه مجروح در يك روز

قدر عافيت و آرامش در مصيبت آشكار مي شود

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان با بيان اينكه در 24 ساعت گذشته (30 آبان) علاوه بر امداد رساني در ساير حريق و حوادث ، سه مورد حادثه رخ مي دهد كه سه مصدوم در پي داشت ، افزود : ساعت 9:24 صبح ، طبق اطلاع شهروندان به مركز 125 مبني بر واژگوني يكدستگاه پرايد واقع در ميدان عالم و متعاقب آن برخورد با 3 دستگاه خودروهاي عبوري ديگر ، ستاد فرماندهي بلافاصله دو دستگاه خودرو عملياتي با گروه امداد و نجات از ايستگاه شماره 2 و 9 به محل مورد نظر اعزام و راننده خودروي پرايد كه مجروح شده بود را نجات و جهت مداوا تحويل پرسنل اورژانس نمودند .

مديرعامل سازمان در ادامه گفت : ساعت 19:25 به مركز 125 اطلاع رساني مي شود و دست فردي در دستگاه تردميل گير افتاده كه سريعاً ستاد فرماندهي نيروهاي امدادي ايستگاه شماره يك را به بلوار شهيد منتظر قائم اعزام و دست فرد مصدوم  را آزاد مي كنند .

وي اظهار داشت : ساعت 58 دقيقه بعد از نيمه شب ، ستاد فرماندهي زنگ ايستگاه شماره 8 و 9 را به صدا در مي آورد و مي خواهد كه نيروهاي عملياتي هرچه سريعتر خودشان را به ميدان آيت ا... مدرسي رسانده و راننده اتوبوسي كه بين ديوار و اتوبوس محبوس شده نجات دهند كه نيروهاي امدادي در يك عمليات دقيق و حساس موفق شدند راننده محبوس شده را نجات و تحويل اورژانس نمايند.

مديرعامل سازمان اضافه نمود كه شايد بدون اغراق بتوان گفت كه قدر عافيت و آرامش زماني آشكار مي شود كه انسان به مصيبتي گرفتار شود. ما هر روز در هر گوشه اي از ايران پهناور شاهد رويدادهاي تلخ و مصيبت بار هستيم كه جان بر كفان آتش نشان ما، اين مردان سربلند و بيدار در آن لحظات حساس و پرخطر جان خود را دستمايه نجات افراد و فرو نشاندن خطرات و بازگرداندن آرامش به مصبيت ديدگان مي نمايند.