سقوط کارگر در عمق چاه

سقوط کارگر در عمق چاه


سقوط کارگر در عمق چاه

بی توجهی به اصول ایمنی هنگام کار، سقوط کارگر در عمق 8 متری چاه در شهرک صنعتی جنب شیشه مظروف رقم زد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، در پی اطلاع رسانی با سامانه 125 مبنی بر سقوط یک کارگر در عمق چاه ، ستاد فرماندهی آتش نشانی يزد ساعت 14:29 بعد از ظهر دیروز 2 مهر ماه زنگ ایستگاه شماره 4 را به صدا درآورد و متعاقب آن ايستگاه هاي شماره 5،10 و 8 را به عنوان نيروي كمكي روانه محل حادثه در شهرک صنعتی جنب شیشه مظروف نمود .

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه از ابتدا در محل حادثه حضور داشت گفت : بنابر اظهار شاهدان کارگر در هنگام کار در عمق چاه سقوط می کند و اين حادثه رخ مي دهد .

وی افزود : پس از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، نیروهای عملیات بی درنگ به همراه لوازم و تجهیزات لازم ، خود را به کارگر مصدوم به نام محمود - ج 40 ساله رسانده و با يك عمليات خيلي حساس ضمن استفاده از تجهیزات خاص، وي را به سطح زمین منتقل و تحويل عوامل اورژانس حاضر در محل نمودند و به ماموریت خود پایان دادند .

آدرس کوتاه :