سقوط کارگر جوان از ارتفاع

سقوط کارگر جوان از ارتفاع


سقوط کارگر جوان از ارتفاع

بی توجهی به اصول ایمنی هنگام کار، سقوط کارگر جوان را به روي پل اسكلت فلزي  در بلوار مدرس رقم زد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، در پی اطلاع رسانی با سامانه 125 مبنی بر سقوط یک کارگر از ارتفاع ، ستاد فرماندهی آتش نشانی يزد ساعت 13:42 ظهر دیروز 28 فروردين زنگ ایستگاه شماره 7 را به صدا درآورد و متعاقب آن ايستگاه هاي شماره 3 و 8 را به عنوان نيروي كمكي روانه محل حادثه در بلوار مدرس ، كوچه بنفشه نمود .

سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان كه از ابتدا در محل حادثه حضور داشت بيان نمود : بنابر اظهار شاهدان کارگر جوان در هنگام کار بر روي اسكلت فلزي ساختمان ناگهان يكي از تيرآهن هايي كه هنوز به خوبي جوشكاري نشده رها مي شود و بر اثر برخورد  با وي به يك دفعه روي يكي از پلهاي اسكلت سقوط مي كند و اين حادثه رخ مي دهد . ميرشمسي در ادامه اظهار داشت : پس از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، نیروهای عملیات بی درنگ به همراه لوازم و تجهیزات لازم ، خود را به کارگر مصدوم به نام امين - س 26 ساله رسانده و با يك عمليات خيلي حساس ضمن استفاده از آسانسور بالابر ، وي را به سطح زمین منتقل و تحويل عوامل اورژانس حاضر در محل نمودند و به ماموریت خود پایان دادند .

آدرس کوتاه :