سقوط پیرمرد دوچرخه سوار در گود ساختمان

سقوط پیرمرد دوچرخه سوار در گود ساختمان


سقوط پیرمرد دوچرخه سوار در گود ساختمان

با تماس تلفنی عوامل محترم اورژانس به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و گزارش حادثه سقوط در خیابان شهید رجائی کوچه شهید بکائی ساعت 9:44 روز جمعه مورخ 93/2/19 ،پرسنل عملیات ایستگاه شماره یک کمتر از دو دقیقه به محل اعزام گردیدند .در بدو رسیدن نیروها ، مشاهده گردید پیرمردی با دوچرخه در داخل گود ساختمانی که  فاقد هرگونه حصار و نوار کشی بوده سقوط و متاسفانه جان سپرده است. پرسنل عملیات با ایمن سازی کامل و با باز نمودن درب آهنی منتهی به گود ساختمان ،جسد را تحویل نیروهای حاضر در محل دادند.

مهندس میرجلیلی مدیرعامل سازمان آتش نشانی به کلیه مالکان  و فعالان در زمینه ساخت و ساز توصیه نمود  ضمن رعایت کلیه ضوابط ایمنی ،در هنگام گود برداری یا حفر چاه برای جلوگیری از سقوط افراد به خصوص کودکان و افراد مسن ، حصار یا علائم هشدار دهنده مناسب در محل نصب نمایند.