سقوط جوان در گودال

سقوط جوان در گودال


سقوط جوان در گودال

طبق اعلام نیاز  از اورژانس به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی در ساعت 20:44 روز سه شنبه مورخ 93/2/30  مبنی بر سقوط جوانی در گودال مغازه ای در بلوار کارگر ، امدادگران ایستگاه شماره 8  به همراه معاونت عملیات سازمان به محل اعزام گردیدند که مشاهده گردید مصدوم به دلیل نامعلومی با دوچرخه داخل گودال مغازه نیمه ساز سقوط کرده که نیروهای عملیات ضمن ایمن سازی و بررسی وضعیت و فیکس کردن مصدوم و با استفاده از برانکارد وی را از داخل گودال به بیرون انتقال دادند.متاسفانه مصدوم دچار شکستگی از ناحیه گردن و پا شده بود