سقوط به داخل كانال

سقوط به داخل كانال


سقوط به داخل كانال

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق اطلاع به سامانه 125 روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ساعت 8:59 مبنی بر سقوط کارگر 28 ساله به داخل کانال 3 متری واقع در شهرک صنعتی ، بیدرنگ گروه امداد ونجات از ایستگاه شماره 4 و 8 به محل اعزام و با ایمن سازی محل و کشیدن نوار خطر در محدوده عملیات موفق شدند وی را که از ناحیه پا دچار شکستگی شده بود را به بالا انتقال و جهت مداوا تحویل پرسنل اورژانس نمایند . 

مجید مورکیان سرپرست ایستگاه شماه 4 علت این حادثه را بی احتیاطی کارگر اعلام و توصیه نمود کارفرمایان  با  رعایت نکات ایمنی و آموزش مسائل ایمنی به کارگران خود از وقوع چنین حوادثی جلوگیری نمایند .