زمينه سازي براي اعزام پرسنل سازمان آتش نشانی يزد به مرکز آموزش بين المللي سازمان آتش نشاني تهران

زمينه سازي براي اعزام پرسنل سازمان آتش نشانی يزد به مرکز آموزش بين المللي سازمان آتش نشاني تهران


زمينه سازي براي اعزام پرسنل سازمان آتش نشانی يزد به مرکز آموزش بين المللي سازمان آتش نشاني تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : به منظور کارایی بیشتر پرسنل در حریق و حوادث ، در نظر است تعدادی از پرسنل عملیاتی و پرسنل جدید الورود سازمان جهت گذراندن دوره هاي آموزشی تخصصی امداد و نجات  به مرکز آموزش بين المللي آتش نشانی تهران اعزام شوند .

وي با اشاره به اينكه این ا قدام درپی نشست قبلي با مسئول مركز آموزش بين المللي صالح آباد تهران مي باشد ، اضافه نمود : در روز چهارشنبه مورخ  25 آذرماه نيز با مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران نشستي درخصوص تعامل و همکاری این دو سازمان به منظور وحدت رویه ، و برگزاری تعدادی از دوره های آموزشی و اعزام پرسنل این سازمان به سازمان آتش نشانی تهران انجام گردید .   

آدرس کوتاه :