رئیس سازمان آتش نشاني يزد از مرمت و بازسازی یک دستگاه بنز 1921 خبر داد

رئیس سازمان آتش نشاني يزد از مرمت و بازسازی یک دستگاه بنز 1921 خبر داد


رئیس سازمان آتش نشاني يزد از مرمت و بازسازی یک دستگاه بنز 1921 خبر داد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئیس سازمان اظهار داشت : با توجه به فرسوده شدن و پايان عمر مفید یک دستگاه بنز 1921 از خودروهاي عملياتي طي برنامه ريزي قبلي نسبت به مرمت ، بازسازی آن و جهت اضافه شدن به ناوگان عملیاتی اقدام گرديد.

رئیس سازمان آتش نشاني يزد با اشاره به اينكه تجهيزات سازمان همگي آماده بكار و هر روز صبح به هنگام تعويض شيفت توسط نيروهاي هميشه آمادة سازمان تست مي شود ، بيان نمود یک دستگاه از خودروهاي امانی شرکت شهرکهای صنعتی یزد بنز تک است كه به علت پوسيدگي منبع آب و کف آن و نيز احتياج سازمان به خودرو عملیاتی در آتشسوزيها ، اين تصميم مهم اجرا و هم اكنون به ناوگان عملياتي سازمان اضافه گرديده است.