رونمایی از تجهیزات خریداری شده توسط سازمان

رونمایی از تجهیزات خریداری شده توسط سازمان


رونمایی از تجهیزات خریداری شده توسط سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئیس سازمان با اشاره به اینکه آتش نشانی ها باید در مسیری حرکت کنند تا از تکنولوژی و علم روز عقب نمانند، لذا یکی از اهداف سازمان خرید تجهیزات به روز و انتقال به نیروهای عملیاتی سازمان است و این مهم باید همیشه در سطوح مختلف تداوم داشته باشد ، اظهار داشت : این تجهیرات شامل 6 عدد ابزار ترکیبی ست هیدرولیکی شارژی به ارزش 3،000،000،000 ریال است که رونمایی گردید .