روشن نمودن پیک نیک دركابين راننده را به خواب ابدی فرو برد

روشن نمودن پیک نیک دركابين راننده را به خواب ابدی فرو برد


روشن نمودن پیک نیک دركابين راننده را به خواب ابدی فرو برد

طبق اطلاع به مرکز پیام سازمان ساعت 14:43 مورخ نوزدهم بهمن ماه  مبنی بر اینکه راننده خودروی ایسوزو در داخل کابین به خواب رفته ، پرسنل ایستگاه شماره 8 به میدان همافر اعزام و مشاهده نمودند که راننده به  نام علیرضا فاتحیان  24 ساله جهت گرم نمودن خود اقدام به روشن نمون پیک نیک نموده که با توجه به بسته بودن درب خودرو و بالابودن شیشه و متعاقب آن کمبود اکسیژن دچار مسمومیت و نهایتاٌ مرگ شده است.

این سازمان به رانندگان توصیه نمود که در  فصل سرما  از وسیله گرمایشی نظیر پیک نیک  در د اخل کابین جدا خوداری و در صورت استفاه مسیری را برای تبادل هوا در نظر بگیرند .

آدرس کوتاه :