رها سازی انگشت دست کودک 4 ساله اي که به شدت تورم کرده بود

رها سازی انگشت دست کودک 4 ساله اي که به شدت تورم کرده بود


رها سازی انگشت دست کودک 4 ساله اي که به شدت تورم کرده بود

مقارن ساعت 18:30 روز 25 مرداد ماه ، پدر خانواده در حالی که کودک 4 ساله اش را در آغوش داشت به ایستگاه شماره 7 سازمان آتش نشاني  مراجعه و درخواست کمک از آتش نشان در خصوص رها سازی انگشت کودکش به نام مهدی از سوراخ درب کتری را دارد. 

 به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري يزد ، زارعپوررئيس ايستگاه شماره 7 گفت : با توجه به بی تابی  زیاد کودک و جراحت انگشت دست راست وی بود ، سریعاً  وی را به داخل اطاق برده و با استفاده از دستگاه مخصوص حلقه بر بدون آسیب رساندن به انگشت آن کودک ، انگشت وی را آزاد کردند.

آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئیس سازمان اظهار داشت : کلیه شهروندان محترم می توانند در صورت وقوع این نوع حادثه در هر ساعت از شبانه روز به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی محل سکونت خود مراجعه نمایند.