راه اندازی ایستگاه شماره 9 سازمان

راه اندازی ایستگاه شماره 9 سازمان


راه اندازی ایستگاه شماره 9 سازمان
به گزارش روابط عممومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد ایستگاه شماره 9 این سازمان در محل ترمینال قدیم واقع در بلوار حمیدیا راه اندازی گردید. شایان ذکر است که با توجه به گستردگی شهر و جهت رفاه حال همشهریان عزیز این ایستگاه افتتاح شدتابتواند در مواقع لزوم به همشهریان ساکن در محدوده های بلوار دانشجو و همچنین قاسم آباد و شهرک دانشگاه خدمات مورد نظر را ارائه دهد.

بنابراین گزارش ساختمان اصلی این ایستگاه جنب پمپ بنزین سیلو در دست احداث است و در آینده بسیار نزدیک مورد بهره برداری خواهد گرفت.

آدرس کوتاه :