دو نفربه علت مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان خود را از دست دادند

دو نفربه علت مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان خود را از دست دادند


دو نفربه علت مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان خود را از دست دادند

دو نفربه علت مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان خود را از دست دادند 

به گزارش روابط عمومی ساز مان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد  با اطلاع به مرکز فوریتهای امدادی سازمان مبنی بر وقوع یک موردگاز گرفتگی در مجتمع مسکونی نیلوفر واقع در شهرک رزمندگان بلافاصله پرسنل عملیاتی ایستگاه شماره یک در محل حاضر وپس از گشودن درب منزل با اجساد دو نفر از همشهریان رو برو شدند. بر اساس این گزارش مامورین این سازمان     بلا فاصله قربانیان حادثه را تحویل اورژانس دادند. بازديد كارشناس سازمان از صحنه مذكور نشانگر اين مطلب است كه احتمالاً از آبگرمكن ديواري موجود در محل كه بدون رابط دودكش بوده است ، دي اكسيد كربن متصاعد شده و بسته بودن درب و پنجره ها نيز باعث تراكم  واحتمالاً تبديل مقداري از دي اكسيد كربن به منواكسيد كربن شده

 لذا به منظور پیشگری از وقوع حوادث مشابه توجه شمارا به نکات ایمنی زیر جلب می کنیم.

_ نصب آبگرمکن در داخل رختکن حمام ومحیط های کوچک خطر ناک بوده وبا عث کمبود اکسیژن می گردد.

_ قبل از نصب وسایل گاز سوزاز باز بودن مسیر دودکش  اطمینان حاصل کرده ومدتی یکبار آن را بررسی نمایید.

_ همیشه محل اتصال دودکش به وسایل گازسوزرا بازرسی واز محکم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

_ چنانچه در فضای ساختمان احساس سرگیجه وتهوع نمودید سریعا نسبت به باز نمودن درب وپنجره ساختمان اقدام واز دودکش ها ووسایل گاز سوز بازدید نمایید.

 

آدرس کوتاه :