دو دستگاه خودروی اطفاي حریق به ناوگان آتش نشانی اضافه شد

دو دستگاه خودروی اطفاي حریق به ناوگان آتش نشانی اضافه شد


دو دستگاه خودروی اطفاي حریق به ناوگان آتش نشانی اضافه شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد دو دستگاه خودروی اطفاي حریق به ناوگان عملياتي این سازمان اضافه شد .

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد  گفت : در خصوص مسائل ايمني و ايستگاه مشترك سازمان با  شركت
شهرك هاي صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد جلسه اي مبني بر همكاري في مابين و نيز قدرالسهم آن ايستگاه  در مورخ 93/12/26 تشكيل شد و بعد از بحث و تبادل نظرات مسئولين دو طرف و شوراي محترم اسلامي شهر يزد و شهرداري يزد  مقرر شد شركت شهركهاي صنعتي يزد بابت  تسویه حساب كامل قدر السهم  آن شرکت ، يك دستگاه ایسوزو  ۱۸تن و يك دستگاه ايسوزو 6 تن مجهز به اطفاي حريق با ساير تجهیزات مورد نياز تاپايان سال جاري به اين سازمان تحويل نمايد ، که این موضوع امروز مورخ  بیست و هشتم اسفند محقق شد .

ميرشمسي نيز گفت : جهت ادامه همكاري ، شركت شهركهاي صنعتي متقبل شده  هزينه 2 نفر از پرسنل عملياتي را تا پايان سال 94 پرداخت نمايد كه اين نشانه تعامل و همكاري بين اين دو دستگاه با هدف ، ايجاد ايمني بيشتر براي حفظ سرمايه ملي مي باشد .