دو دستگاه خودروی اطفاي حریق به ناوگان آتش نشانی اضافه شد

دو دستگاه خودروی اطفاي حریق به ناوگان آتش نشانی اضافه شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد دو دستگاه خودروی اطفاي حریق به ناوگان عملياتي این سازمان اضافه شد .

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد  گفت : در خصوص مسائل ايمني و ايستگاه مشترك سازمان با  شركت
شهرك هاي صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي يزد جلسه اي مبني بر همكاري في مابين و نيز قدرالسهم آن ايستگاه  در مورخ 93/12/26 تشكيل شد و بعد از بحث و تبادل نظرات مسئولين دو طرف و شوراي محترم اسلامي شهر يزد و شهرداري يزد  مقرر شد شركت شهركهاي صنعتي يزد بابت  تسویه حساب كامل قدر السهم  آن شرکت ، يك دستگاه ایسوزو  ۱۸تن و يك دستگاه ايسوزو 6 تن مجهز به اطفاي حريق با ساير تجهیزات مورد نياز تاپايان سال جاري به اين سازمان تحويل نمايد ، که این موضوع امروز مورخ  بیست و هشتم اسفند محقق شد .

ميرشمسي نيز گفت : جهت ادامه همكاري ، شركت شهركهاي صنعتي متقبل شده  هزينه 2 نفر از پرسنل عملياتي را تا پايان سال 94 پرداخت نمايد كه اين نشانه تعامل و همكاري بين اين دو دستگاه با هدف ، ايجاد ايمني بيشتر براي حفظ سرمايه ملي مي باشد .