دوازدهمين جلسه هم انديشي رئيس سازمان با مسئولين ایستگاه ها

دوازدهمين جلسه هم انديشي رئيس سازمان با مسئولين ایستگاه ها


دوازدهمين جلسه هم انديشي رئيس سازمان با مسئولين ایستگاه ها

جلسه هم انديشي با مسئولين ايستگاه ها با حضور 10  نفر از مسئولين ايستگاه ها، جانشين معاون عملیات ، معاونت آموزش و پيشگيري و معاون هماهنگي و بازرس سازمان رأس ساعت 13 ظهر روز پنجشنبه  19 اسفند ماه در دفتر مدیرعامل سازمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، دوازدهمين جلسه هم انديشي با مسئولين ايستگاه ها در سال جاري برگزار شد ابتدا  آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئيس سازمان با بر شمردن اهداف و استراتژی های سازمان مبني بر اجراي مجدد دوره هاي آموزشي تخصصي براي پرسنل و استفاده به موقع از تجهیزات آتش نشانی و همچنين ساير مسائل داخلي با مسئولين ايستگاه ها به گفت و شنود و بحث و تبادل نظر پرداخت.

در ادامه اين جلسه كه هر ماه تشكيل مي شود ، رئيس سازمان درخصوص برنامه هاي شب چهارشنبه آخر سال و محلهاي استقرار خودروهاي عملياتي و نيز در رابطه با لغو مرخصي ها و برنامه هاي تسهيلات نوروزي به بحث و تبادل نظر پرداخت.

آدرس کوتاه :