دهمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها

دهمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها


دهمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها

جلسه هم اندیشی با مسئولین ایستگاه ها با حضور 10 نفر از رئیس ایستگاه ها ، معاون عملیات ، معاونت آموزش و پیشگیری و معاون هماهنگی و بازرس سازمان رأس ساعت 8 صبح امروز یکشنبه 3 دیماه در دفتر رئیس سازمان برگزار شد.

دهمین جلسه هم اندیشی با رئیس ایستگاه ها در سال جاری برگزار شد، ابتدا  آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان با بر شمردن اهداف و استراتژی های سازمان مبنی بر رعایت نظم و انظباط کاری در ایستگاه ها ،در خصوص دستورالعمل تربیت بدنی که اخیراً به ایستگاه ها ارسال شده پرسنل عملیاتی باید بدن آنها آماده بکار باشد و طبق مفاد دستور العمل اقدام خواهد شد.

در ادامه جلسه مقرر شد موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد: رئیس ایستگاهها نیروهای خلاق که بتوان روی آنها سرمایه گذاری کرد معرفی نمایند، آموزشهای درون ایستگاهی بطور مدام ادامه داشته باشد و سی دی آموزشی کار با نردبان 56 متری در اختیار پرسنل قرار گیرد تا نسبت به بازآموزی آن اقدام نمایند به نحوی که در عملیاتها کار با آن نردبان برایشان آسان و روان باشد و نیز برای 3 ماه پایان سال تقویم آموزشی تهیه و پیگیری شود و آموزشهای درون سازمانی طبق برنامه سین انجام شود، تهیه چک لیست تست تجهیزات داخل خودروها به هنگام آغاز شیفت انجام گردد و همچنین سایر مسائل داخلی با مسئولین ایستگاه ها به گفت و شنود و بحث و تبادل نظر پرداخت.