دهمين جلسه هم انديشي مدیر عامل با مسئولين ایستگاهها

دهمين جلسه هم انديشي مدیر عامل با مسئولين ایستگاهها


دهمين جلسه هم انديشي مدیر عامل با مسئولين ایستگاهها

جلسه هم انديشي با مسئولين ايستگاه ها با حضور 10  نفر از  رئیس ایستگاه ها ، معاونت عملیات ، معاونت آموزش و پيشگيري و معاون هماهنگي و بازرس سازمان رأس ساعت 12 ظهر روز يكشنبه  26 ديماه در دفتر مدیرعامل سازمان برگزار شد .

دهمين جلسه هم انديشي با رئيس ايستگاه ها در سال جاري برگزار شد ابتدا  آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان با بر شمردن اهداف و استراتژی های سازمان مبني بر اجراي منظم برنامه سين ، برگزاري مجدد دوره هاي آموزشي تخصصي براي پرسنل و استفاده به موقع از تجهیزات آتش نشانی و همچنين ساير مسائل داخلي با مسئولين ايستگاه ها به گفت و شنود و بحث و تبادل نظر پرداخت.

آدرس کوتاه :