درخواست کارکنان آتش نشانی از مردم مومن برای دعا

درخواست کارکنان آتش نشانی از مردم مومن برای دعا


آقای رضا حقير  فرمانده ايستگاه شماره 8 سازمان که در عمليات هاي امداد و نجات  حضور  فعال داشت ،  در روز جمعه مورخ دهم ارديبهشت  ماه در محل کار خود دچار ايست قلبي شده  ودر حالت کما بسر می برد .  لذا از عموم مردم فهیم و آگاه درخواست دارد ، برای سلامتی و شفای عاجل  و بازگشت نامبرده به آغوش گرم خانواده دعا کنند.