خودروی پراید در بلوار ولیعصر طعمه حریق شد

خودروی پراید در بلوار ولیعصر طعمه حریق شد

به گزارش روابط عمومی سازمان اتش نشانی ، طبق اطلاع به سامانه 125 سازمان درساعت 10:57 صبح مورخ 22/9/90 مبنی بر حریق خودروی پراید در بلوار ولی عصر  ، بلافاصله پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 8 به محل اعزام و خوشبختانه  حریق که از  قسمت داشبورد خودرو  شروع شده و در حال سرایت به دیگر قسسمتهای خودرو بود با هوشیاری مالک تا حدودی مهار شده بود ، و آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل و قطع جریان برق با دادنتوصیه های ایمنی لازم به صاحب خودرو ، به ایستگاه خود مراجعت نمودند.

توصیه می گردد جهت پارک خودرو از مکانهای امن و ایمن  استفاده شود و به هنگام ترک وسیله نقلیه ، خودروی خویش  را خاموش و شیشه ها و دربها  کاملاً بسته باشد .