خودروی سواری طعمه حریق شد

خودروی سواری طعمه حریق شد


خودروی سواری طعمه حریق شد

ساعت 13:10 روز سه شنبه بیست و سوم دیماه  ، آتش سوزی یک دستگاه خودروی سواری رنو ،به ستاد فرماندهي 125 اطلاع كه بيدرنگ نيروهاي  آتش نشان از  ایستگاه شماره 9  با 2 دستگاه خودروی اطفایی به بلوار فروسی جنب شهرداری منطقه سه   اعزام شدند .

طبق گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی، رخداد این حادثه دراثر اتصال در سیستم برق آن خودرو  بروز کرده که آتش نشانان در کمترین زمان خود را به محل رسانده و  ضمن ایمن سازی با استفاده از تجهیرات خاموش کننده دستی حریق را در لحظات اولیه مهار و از گسترش حریق به دیگر قسمتها جلوگیری نمودند .

آدرس کوتاه :