خودروي پيكان حامل 5 سرنشين واژگون گرديد

خودروي پيكان حامل 5 سرنشين واژگون گرديد


خودروي پيكان حامل 5 سرنشين واژگون گرديد

رخداد اين حادثه در ساعات اوليه  بامداد روز هفتم  بهمن از طريق تلفن همراه  به سامانه 125 اطلاع رساني شد .

امدادگران از ايستگاه شماره 4و8 سريعاٌ به بعد از روستاي شحنه اعزام و در بدو ورود با مشاهده اينكه خودروي حامل 5 سرنشين در اثر برخورد به سنگ جدول از مسير منحرف و واژگون شده  با توجه به محبوس شدن سرنشينان خودرو و نشت بنزين در محل  ضمن ايمن سازي محل حادثه ،  اقدام به بيرون آوردن كليه سرنشينان از داخل خودرو  نموده و سپس مجروحين را جهت معاينات اوليه تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمودند . 

آدرس کوتاه :