خسارت بزرگ ناشي از آتش سوزي در يك واحد تجاري مسكوني

خسارت بزرگ ناشي از آتش سوزي در يك واحد تجاري مسكوني

يك باب فروشگاه  2 طبقه تجاري – مسكوني واقع  در شهرك  شاهديه در ساعت 20:24 روز هيجدهم تير طعمه حريق شد.

با اعلام اين خبر به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني يزد سريعاٌ 6 دستگاه خودروي عملياتي از  5  ايستگاه مستقر در سطح شهر به محل اعلام شده عزيمت نمودند .  

آتش نشانان در ابتداي ورود با مشاهده دود و آتش زياد در محل  با قطع جريان برق و گاز اقدام به ايمن سازي محل  نموده و پس از 10 ساعت تلاش و چندين مرحله آبگيري از شيرهاي هيدرانت موفق شدند حريق را مهار و از گسترش آن  جلوگيري نمودند

علت حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي است