حوادث به وقوع پيوسته در روز ولادت حضرت رسول اكرم

حوادث به وقوع پيوسته در روز ولادت حضرت رسول اكرم


حوادث به وقوع پيوسته در روز ولادت حضرت رسول اكرم

در پي بارندگي روز يكشنبه مورخ  بيست و نهم دي ماه و  تماس مكرر شهروندان در خصوص آبگرفتگي  معابر و خيابان ها ي سطح شهر ،  پرسنل عمليات  اين سازمان با شركت در 12 مورد آبكشي نسبت به رفع آن اقدا م نمودند .

علاوه بر موارد فوق با توجه به گير كردن 3 دستگاه خودوي سواري در پي آبگرفتگي در نقاط مختلف شهر ، امدادگران به كمك همشهريان عزيز شتافتند.

شايان ذكر است 2 مورد حريق سيلندر گاز مايع در منزل مسكوني و  حريق ضايعات  در ميدان آزادي و همچنين  يك مورد محبوس شدن كودك در داخل خودرو  نيز به اين سازمان گزارش و آتشنشانان به محلهای مورد نظر جهت انجام وظیفه اعزام گردیدند.