حوادث به وقوع پيوسته در روز ولادت حضرت رسول اكرم

حوادث به وقوع پيوسته در روز ولادت حضرت رسول اكرم

در پي بارندگي روز يكشنبه مورخ  بيست و نهم دي ماه و  تماس مكرر شهروندان در خصوص آبگرفتگي  معابر و خيابان ها ي سطح شهر ،  پرسنل عمليات  اين سازمان با شركت در 12 مورد آبكشي نسبت به رفع آن اقدا م نمودند .

علاوه بر موارد فوق با توجه به گير كردن 3 دستگاه خودوي سواري در پي آبگرفتگي در نقاط مختلف شهر ، امدادگران به كمك همشهريان عزيز شتافتند.

شايان ذكر است 2 مورد حريق سيلندر گاز مايع در منزل مسكوني و  حريق ضايعات  در ميدان آزادي و همچنين  يك مورد محبوس شدن كودك در داخل خودرو  نيز به اين سازمان گزارش و آتشنشانان به محلهای مورد نظر جهت انجام وظیفه اعزام گردیدند.