حماسه 9 دی

حماسه 9 دی


حماسه 9 دی

ملت ایران در نهم دی سال گذشته همانند 8سال جنگ تحمیلی،بساط فتنه گران را جمع کرد .

                                                                                               مقام معظم رهبري (مدظله العالی)