حلقه در انگشت نوزاد 5 ماهه و دختر 4 ساله

حلقه در انگشت نوزاد 5 ماهه و دختر 4 ساله


حلقه در انگشت نوزاد 5 ماهه و دختر 4 ساله

مقارن ساعت 22:30 روز دوازدهم تیر ، پدر خانواده در حالی که نوزاد 5 ماهه اش را درآغوش داشت به ایستگاه شماره 5 سازمان آتش نشاني  مراجعه و درخواست کمک از آتش نشان در خصوص گیر کردن حلقه در انگشت نوزادش نمود . 

 به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري يزد ، ايران نژاد  رئيس ايستگاه شماره 5 گفت : با توجه به بی تابی  زیاد کودک و جراحت انگشت شصت دست راست که  ناشی از فرو رفتن حلقه در انگشت وی بود ، سریعاً  وی را به داخل اطاق برده و با استفاده از دستگاه مخصوص حلقه بر بدون آسیب رساندن به انگشت آن نوزاد ، حلقه اي از جنس استيل و به ضخامت 3 میلی متر را از انگشتش بیرون آوردند .

 وي افزود : در ساعت 22:02  در حادثه ای مشابه نيز  پدری  به همراه دختر 4 ساله اش در حالی که انگشتر مسی در انگشت دخترش گیر كرده بود به ایستگاه شماره 5 مراجعه و درخواست کمک مي كند كه نيروهاي عملياتي فوراً با استفاده از روشهای خاص خود موفق شدند  انگشتر مسی به ضخامت 2 میلی متر را از انگشتان آن دختر  جدا نمایند  .