حلقه انگشتري مانند در انگشت دختر 12 ساله

حلقه انگشتري مانند در انگشت دختر 12 ساله


حلقه انگشتري مانند در انگشت دختر 12 ساله

مقارن ساعت 3:30 شب سوم مرداد ، در حالی كه خانواده اي از مروست دختر12 ساله اي به همراه داشتند به ایستگاه شماره 2 سازمان آتش نشاني مراجعه و درخواست کمک از آتش نشانان ، مبني بر گیر کردن حلقه در انگشت دخترشان مي كنند . 

 به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان گفت : امدادگران با توجه به بی تابی زیاد آن دختر و جراحت انگشت دست چپ که  ناشی از فرو رفتن حلقه در انگشت وی بود ، سریعاً  عمليات رها سازي را آغاز و با استفاده از دستگاه مخصوص حلقه بر بدون آسیب رساندن به انگشت آن دختر ، حلقه اي از جنس استيل و به ضخامت 3 میلی متر را از انگشتش بیرون آوردند .

پدر خانواده ضمن تقدير و تشكر از امدادگران آتش نشاني يزد گفت : اين حلقه از روز قبل در انگشت دخترم گير افتاده بود و با مراجعه به بيمارستان و آتش نشاني شهر مروست متاسفانه نتوانستند اقدامي انجام دهند كه بعد از استعلام از آتش نشاني شهرستان هرات ، آنها مرا به آتش نشاني يزد هدايت نمودند . چون درد انگشت براي دخترم ديگر صبر و تواني برايش نگذاشته بود ، بنابراين شبانه از مروست به مقصد اولين ايستگاه آتش نشاني يزد حركت كرديم ، وقتي به ايستگاه آتش نشاني رسيديم امدادگران خيلي با دقت آن حلقه را با دستگاه حلقه بر از انگشت دخترم جدا كردند و آرامش را در صورت دخترم احساس كردم .

 مديرعامل سازمان افزود : در ساعت 5:55  بامداد سوم مرداد نيز جوان 28 ساله اي که انگشتري از جنس نقره  در انگشتش گیر كرده بود به ایستگاه شماره 3 مراجعه و درخواست کمک مي كند كه نيروهاي عملياتي فوراً با استفاده از روشهای خاص خود موفق شدند  انگشتر نقره  را از انگشتان آن جوان جدا نمایند  .

آدرس کوتاه :