حفره ايجاد شده در حياط مدرسه حادثه ساز شد

حفره ايجاد شده در حياط مدرسه حادثه ساز شد

دانش آموز 15 ساله  به داخل حفره 8 متري در داخل حياط مدرسه  سقوط نمود .

رخداد اين حادثه در روز شنبه مورخ  پنجم بهمن ساعت 11:27 به سامانه 125 اطلاع رساني شد . به محض ورود امدادگران از ايستگاه شماره 5 و 6 به همراه مدير عمليات و مشاهده اينكه دانش آموز به داخل حفره سقوط نموده آتش نشانان سريعاٌ اقدام به ايمن سازي محل نموده و با استفاده از تجهيزات امداد ونجات موفق شدند وي را بدون هيچ گونه جراحتي به بيرون انتقال نمايند .

 

 

 همزمان با وقوع  اين  حادثه در ابتداي بلوار 52 متري امام شهر  خودروي خاور  به هنگام تخليه نمودن آجر در گود ساختمان نيمه ساز ، كارگر 27 ساله تبعه افغان  به نام فضل احمد   پاي وي در بين سقف تيرجه و اطاق خاور محبوس مي گردد كه  با تلاش پرسنل  عملياتي از ايستگاه شماره 8 و مدير عمليات نامبرده رها سازي و به علت جراحت وارده از ناحيه پا  وي تحويل پرسنل اورژانس مي گردد .