حفره ايجاد شده در حياط مدرسه حادثه ساز شد

حفره ايجاد شده در حياط مدرسه حادثه ساز شد


حفره ايجاد شده در حياط مدرسه حادثه ساز شد

دانش آموز 15 ساله  به داخل حفره 8 متري در داخل حياط مدرسه  سقوط نمود .

رخداد اين حادثه در روز شنبه مورخ  پنجم بهمن ساعت 11:27 به سامانه 125 اطلاع رساني شد . به محض ورود امدادگران از ايستگاه شماره 5 و 6 به همراه مدير عمليات و مشاهده اينكه دانش آموز به داخل حفره سقوط نموده آتش نشانان سريعاٌ اقدام به ايمن سازي محل نموده و با استفاده از تجهيزات امداد ونجات موفق شدند وي را بدون هيچ گونه جراحتي به بيرون انتقال نمايند .

 

 

 همزمان با وقوع  اين  حادثه در ابتداي بلوار 52 متري امام شهر  خودروي خاور  به هنگام تخليه نمودن آجر در گود ساختمان نيمه ساز ، كارگر 27 ساله تبعه افغان  به نام فضل احمد   پاي وي در بين سقف تيرجه و اطاق خاور محبوس مي گردد كه  با تلاش پرسنل  عملياتي از ايستگاه شماره 8 و مدير عمليات نامبرده رها سازي و به علت جراحت وارده از ناحيه پا  وي تحويل پرسنل اورژانس مي گردد .

 

 

 

آدرس کوتاه :