حضور پرسنل آتش نشاني درمانور زلزله سراسري مدارس

حضور پرسنل آتش نشاني درمانور زلزله سراسري مدارس


حضور پرسنل آتش نشاني درمانور زلزله سراسري مدارس

آتش نشانان و امدادگران به همراه آتش نشانان داوطلب در پانزدهمين مانور سراسري زلزله حضور فعال داشتند .

بر اساس گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني اين مانور  در روز يكشنبه   دهم آذر با حضور ديگر سازمانهاي امدادي در دبيرستان پسرانه دانش پژوه برگزار گرديد .

در پايان مراسم پرسنل اين سازمان ضمن برگزاري مانور اطفاء حريق ، دانش آموزان را با نحوه كار با خاموش كننده هاي دستي و ديگر مسائل ايمني آشنا نمودند .