حضور سازمان آتش نشاني يزد در رزمايش طرح زمستاني . پليس راه يزد- كرمان

حضور سازمان آتش نشاني يزد در رزمايش طرح زمستاني . پليس راه يزد- كرمانآدرس کوتاه :