حضور آتش نشانان در مانور شرکت پخش فرآورده های نفتی

حضور آتش نشانان در مانور شرکت پخش فرآورده های نفتی


حضور آتش نشانان در مانور شرکت پخش فرآورده های نفتی

پرسنل عملیاتی این سازمان علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود ، با 4 دستگاه خودرو اطفایی در مانور شركت توزيع و پخش فرآورده های نفتی منطقه يزد حضور فعال داشتند .

این مانور در روز شانزدهم آذر ماه و با هدف تعامل و همکاری پرسنل این سازمان با تیم آتش نشانی شرکت نفت و همچنین ارزیابی عملکرد تیم های امداد و نجات در مواقع بحرانی  برگزار گردید .

در این مانور ، با به صدا در آمدن زنگ حریق ، پرسنل این سازمان با همکاری کارکنان ایمنی شرکت نفت ،  ضمن  ایمن سازی محل با استفاده از ماده اطفایی فوم و آب اقدام به مهار حریق فرضی بر روي سکوهای بارگیری و مخزن مایعات قابل اشتعال را  نموده و از گسترش حریق به دیگر مخازن سوخت جلوگیری نمودند . 

سید عباس میرشمسی سرپرست سازمان آتش نشانی يزد اظهار داشت :

حضور آتش نشانان در این   مانور  در جهت کاهش خطرات ناشی از وقوع حریق و همچنین  ارزیابی سرعت عمل آتش نشانان و هماهنگی پرسنل این سازمان  با  دیگر سازمانهای امدادی در مواقع بحران  ضروری است .

آدرس کوتاه :