حضور آتش نشانان در مانور شرکت پخش فرآورده های نفتی

حضور آتش نشانان در مانور شرکت پخش فرآورده های نفتی

پرسنل عملیاتی این سازمان علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود ، با 4 دستگاه خودرو اطفایی در مانور شركت توزيع و پخش فرآورده های نفتی منطقه يزد حضور فعال داشتند .

این مانور در روز شانزدهم آذر ماه و با هدف تعامل و همکاری پرسنل این سازمان با تیم آتش نشانی شرکت نفت و همچنین ارزیابی عملکرد تیم های امداد و نجات در مواقع بحرانی  برگزار گردید .

در این مانور ، با به صدا در آمدن زنگ حریق ، پرسنل این سازمان با همکاری کارکنان ایمنی شرکت نفت ،  ضمن  ایمن سازی محل با استفاده از ماده اطفایی فوم و آب اقدام به مهار حریق فرضی بر روي سکوهای بارگیری و مخزن مایعات قابل اشتعال را  نموده و از گسترش حریق به دیگر مخازن سوخت جلوگیری نمودند . 

سید عباس میرشمسی سرپرست سازمان آتش نشانی يزد اظهار داشت :

حضور آتش نشانان در این   مانور  در جهت کاهش خطرات ناشی از وقوع حریق و همچنین  ارزیابی سرعت عمل آتش نشانان و هماهنگی پرسنل این سازمان  با  دیگر سازمانهای امدادی در مواقع بحران  ضروری است .