حضور آتش نشانان افتخاري در شب چهارشنبه سوری

حضور آتش نشانان افتخاري در شب چهارشنبه سوری


حضور آتش نشانان افتخاري در شب چهارشنبه سوری

با حضور21نفر از آتش نشانان افتخاري درسازمان وسازماندهي آنها ،به هفت گروه سه نفره تقسیم  وبه پارك كوهستان انتقال واين عزيزان به هفت مكان شلوغ پارك با كاور آرم دار ويك عددخاموش كننده دستي ودستگا ه A F T اعزام شدند و توصيه ها ي لازم درخصوص خطرات موادمعترقه به شهروندان عزيزداده شد .لازم به ذکر است که این عزیزان اقدام به اطفاء دو موردآتش سوزي نمودند.

آدرس کوتاه :