حریق 3 دستگاه خودرو در شبي كه گذشت

حریق 3 دستگاه خودرو در شبي كه گذشت


حریق 3 دستگاه خودرو در شبي كه گذشت

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 :

 ساعت 3:39 بعد از نيمه شب اول شهريور ماه مبني بر مشاهده حریق يك دستگاه خودروي ام وي ام  315 واقع در خيابان كاشاني،كوچه روبروي پارك هفت تير بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 3 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 9 ، 1 و 2 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

ساعت 4:10 بعد از نيمه شب اول شهريور ماه مبني بر مشاهده حریق يك دستگاه خودروي ام وي ام  550 واقع در خيابان مطهري،كوچه دكتر حسابي 2 بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 6 و 1 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد

ساعت 5:26 بعد از نيمه شب اول شهريور ماه مبني بر مشاهده حریق يك دستگاه خودروي رانا واقع در بلوار شهيدان اشرف ، بلوار امامت ، امامت يك  بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 9 و 2 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان گفت :  آتش نشانان در كمترين زمان ممكن  در هرسه حريق مذكور خود را به محل حادثه رساندند و همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاده از يك رشته لوله آبدهی آغاز و شعله هاي آتش را مهار كردند و پس از انجام عمليات خنك كردن به ايستگاه خود مراجعت نمودند .