حریق 2 دستگاه خودرو با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد

حریق 2 دستگاه خودرو با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد


حریق 2 دستگاه خودرو با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد

با تلاش آتش نشانان ایستگاه شماره 3و9 حریق دو دستگاه خودرو مهار شد .

طبق اطلاع  به سامانه 125 این سازمان در ساعت 12:30و2 بامداد روز دوازدهم و سیزدهم مرداد  مبنی بر حریق دو دستگاه خودروی سواری پراید ، بیدرنگ دو دستگاه خودروی اطفای حريق به بلوار دانشجو و بلوار کشاورز واقع در نصرت آباد اعزام گرديدند .

ابتداء ضمن ایمن سازی محل با استفاده از ماده اطفايي آب در كمترين زمان ممكن اقدام به مهار آتش نموده و از بروز  خسارت بیشتر به این دو خودرو جلوگیری نمودند .