حریق گسترده در منزل مسکونی مهار شد

حریق گسترده در منزل مسکونی مهار شد


حریق گسترده در منزل مسکونی مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق اطلاع به سامانه 125 در ساعت 2:13 بامداد روز سوم  تیر در خصوص مشاهده دود  در زیر زمین  منزل مسکونی واقع در بلوار فردوسی خیابان حافظ ،  ستاد فرماندهی یک  دستگاه خودروی عملیاتی  از ایستگاه شماره 9 به  محل اعزام مي نمايد .

آتش نشانان در بدو ورود  با  توجه به عدم حضور  صاحب خانه  و    گستردگی حریق ،  ضمن  هماهنگی با  پلیس 110  از ستاد درخواست  نیروی کمکی مي شود  و  همزمان با اجراي عمليات ايمن سازی محل عمليات اطفاي حريق را با ماده  اطفایی آب آغاز  مي كنند كه ديگر گروه هاي كمكي مي رسند و ضمن  شناسایی کانون حریق با تلاش مضاعف اقدام به مهار شعله های آتش  مي كنند . 

آتش نشانان پس از انجام عمليات لکه گیری و خنك كردن ،  منزل را به دختر  مالک تحويل و به ایستگاه هاي خود مراجعت نمودند.  .

در این حریق  مقداری لوازم منزل طعمه حریق شد و همچنین  علت وقوع حریق از سوی کارشناسان  این سازمان در دست بررسی است .