حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد

حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد


حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد

حریق گسترده در انبار روباز ضایعات با تلاش آتش نشانان درکمترین زمان ممکن مهار و از گسترش حریق جلوگیری شد.

به گزارش ستاد خبری سازمان : محمدرضا رحیمی معان عملیات سازمان که از ابتدا در محل آتشسوزی حضور ذاشت گفت : رخداد این حادثه در ساعت  6:19 دیروز یکشنبه 2 دیماه از طريق شهروندی به سامانه 125 این سازمان اطلاع رسانی مي شود ، ستاد فرماندهي بلافاصله يك دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 3 به بلوار استقلال انتهای خیابان گلشن اعزام مي نمايد.

وی افزود: اولين گروه از آتش نشانان كه به محل مي رسند با صحنه ای مواجه می شوند دود خیلی زیادی آسمان را فرا گرفته بود، لذا با مشاهده گستردگی حریق درخواست كمك
مي كنند و ستاد فرماندهي از ایستگاه های شماره 5 ،7 و 8 پنج دستگاه خودروي اطفاي حريق نيز به محل مورد نظر اعزام مي نمايد

رحیمی با بیان اینکه آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل و قطع جریان برق با شناسایی کانون حریق ، با استفاده از ماده اطفایی آب عملیات اطفای  حریق را آغاز نمودند، گفت : با توجه به وجود مواد سریع الاشتعال و دودزا توانستند شعله های سرکش آتش را بعد از گذشت یک ساعت مهار نمایند و سپس بعد از اجرای عملیات جدا سازی و خنک کردند به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.