حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد

حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد


حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد

حریق گسترده در انبار کارگاه ضایعات با تلاش آتش نشانان درکمتر از 30 دقيقه مهار و از گسترش حریق به دیگر قسمتهاي انبار كه خودرو نيز در آن پارك بود جلوگیری شد  .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري يزد : رخداد این حادثه در ساعت  3:45 بامداد روز بیست و سوم مرداد ماه نودو چهار از طريق گشت نيروي انتظامي به سامانه 125 این سازمان اطلاع رسانی مي شود ، ستاد فرماندهي بلافاصله يك دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 7 به بلوار مدرس ، 2 كيلومتري جاده سنتو اعزام مي نمايد .

براساس اين گزارش ، اولين گروه آتش نشانان كه به محل مي رسند با مشاهده گستردگی حریق درخواست كمك مي كنند و ستاد فرماندهي از ایستگاه شماره 5 يك دستگاه خودروي اطفاي حريق نيز به محل مورد نظر اعزام مي نمايد ، آتش نشانان ابتدا ضمن ایمن سازی محل و قطع جریان برق با شناسایی کانون حریق ، با استفاده از ماده اطفایی آب اقدام به مهار حریق نمودند .

آدرس کوتاه :