حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد

حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد

حریق گسترده در انبار کارگاه ضایعات با تلاش آتش نشانان درکمتر از 30 دقيقه مهار و از گسترش حریق به دیگر قسمتهاي انبار كه خودرو نيز در آن پارك بود جلوگیری شد  .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري يزد : رخداد این حادثه در ساعت  3:45 بامداد روز بیست و سوم مرداد ماه نودو چهار از طريق گشت نيروي انتظامي به سامانه 125 این سازمان اطلاع رسانی مي شود ، ستاد فرماندهي بلافاصله يك دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 7 به بلوار مدرس ، 2 كيلومتري جاده سنتو اعزام مي نمايد .

براساس اين گزارش ، اولين گروه آتش نشانان كه به محل مي رسند با مشاهده گستردگی حریق درخواست كمك مي كنند و ستاد فرماندهي از ایستگاه شماره 5 يك دستگاه خودروي اطفاي حريق نيز به محل مورد نظر اعزام مي نمايد ، آتش نشانان ابتدا ضمن ایمن سازی محل و قطع جریان برق با شناسایی کانون حریق ، با استفاده از ماده اطفایی آب اقدام به مهار حریق نمودند .