حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد

حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد


حریق گسترده در انبار ضایعات مهار شد

حریق گسترده در انبار کارگاه  ضایعات با تلاش دریا دلان ایستگاه هاي شماره 2،9و5 درکمتر از 90 دقيقه مهار و از گسترش حریق به دیگر واحدهای مجاور  جلوگیری شد  .

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري 125 سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري يزد ، محمد ميداني معاون عمليات سازمان كه در محل حضور داشت گفت : رخداد این حادثه در ساعت  1:22 بامداد روز بیست پنجم خرداد به سامانه 125 این سازمان اطلاع رسانی مي شود ، بلافاصله ستاد فرماندهي دو دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 2 به بلوار شهيد دشتی اعزام مي نمايد .

ميداني با بيان اينكه ، اولين گروه آتش نشانان كه به محل مي رسند با مشاهده گستردگی حریق در خواست كمك مي كنند و بيدرنگ ستاد فرماندهي از ایستگاه های شماره 5 و 9 دو دستگاه خودروي اطفاي حريق ديگر نيز  به محل مورد نظر اعزام مي نمايد ، گفت : آتش نشانان ابتدا ضمن ایمن سازی محل  و قطع جریان برق و گاز  با  شناسایی کانون حریق ، با استفاده از  دستگاه تنفسی مدار بسته به داخل گارگاه  رفته و با  ماده اطفایی آب و  کف اقدام به مهار حریق نمودند .

وي افزود : در این حریق  مقداری  وسایل کارگاه و ضایعات دپو شده در آتش سوخت و علت این حریق از سوی کارشناسان سازمان در دست بررسی است .