حریق گاوداري واقع در انتهاي بلوار صابر يزدي

حریق گاوداري واقع در انتهاي بلوار صابر يزدي
        به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد  با اعلام آتش سوزي گاوداري واقع در انتهاي بلوار صابر يزدي به ستاد فرماندهي در ساعت 12:03 دوشنبه مورخ 3/8/89 نيروهاي عملياتي از 6 ايستگاه ( ايستگاههاي 1 و3 و 4 و5 و7 و 8 ) به محل اعزام و با 8 خودروي عملياتي سنگين ، حريق كه مقدار زيادي علوفه دامي بود را به وسيله آب مهار نمودند ، لازم به ذكر است با توجه به درون سوز بودن علوفه و حجم بسيار بالاي آن  خودروهاي متعددي با همكاري يكديگر درچند مرحله آبگيري مجدد  و طي چندين ساعت عمليات  از سرايت آتش به قسمت هاي ديگر اين دامداري و دامداريهاي مجاورجلوگيري بعمل آورند .
        ميرجليلي سرپرست سازمان ضمن تاكيد بر رعايت اصول ايمني اظهار داشت بعلت نبودتجهيزات ايمني و حفاظتي وعدم نظارت و سرپرستي مناسب شاهد چنين حوادثي درماههاي اخير بوده ايم كه اميد است جهت جلوگيري از ساير موارد مشابه اتحاديه دامداران نسبت به برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي و الزام دامداريها به نصب سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق اقدام لازم را بعمل آورند .ح
 
نكات ايمني:
·         احتياط شرط عقل است
·         عظيم ترين حوادث در دل كوچكترين بي احتياطي نهفته است