حریق کوره آجر پزی در لحضات اولیه مهار شد

حریق کوره آجر پزی در لحضات اولیه مهار شد


حریق کوره آجر پزی در لحضات اولیه مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد، طبق اطلاع تلفنی به سامانه 125 سازمان مورخ 30 خرداد مقارن باساعت 7:27 مبنی بر وقوع حریق در کوره آجر پزی واقع در منطقه اکرم آباد، بی درنگ پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 7 ( بلوار مدرس ) به محل مورد نظر اعزام و ابتدا با ایمن سازی محل  ، حریق که به علت ذوب شدن لوله پلاستیکی حامل نفت کوره (مازوت ) و متعاقب آن نشت ماده سوختی  در سمت راهرو ورودی منبع سوخت به کوره بود را با استفاده از ماده اطفایی آب و کف مهار نموده واز گسترش حریق به دیگر واحدها جلوگیری و ضمن ارائه  توصيه هاي ایمنی به کارگران و مالک ،به ایستگاه خود مراجعت نمودند.

سيدمحمدمیرجلیلی مدیر عامل سازمان دراين خصوص اظهار داشت :

به کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و فخاريها كه در زمینه تولید مصالح ساختمانی فعاليت دارند توصيه مي شود مقررات ایمنی محل کار خود را رعایت نموده و کارگاهها را  مجهز به وسایل اطفاء حریق نموده و  نسبت به دادن آموزشهای لازم به کارگران در زمینه ایمنی و اطفاء حریق و مجهز نمودن محل کار به وسایل و تجهیزات  انفرادی اقدام نمایند .