حریق کانکس کارگاهی

حریق کانکس کارگاهی


حریق کانکس کارگاهی

آتشسوزی یک عدد کانکس که به عنوان دفتر کارگاه ساختمانی استفاده می شد، با تلاش آتش نشانان ایستگاه شماره 8 درکمتر از 20 دقيقه مهار و از گسترش حریق جلوگیری شد  .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري يزد ، محمدرضا رحیمی معاون عمليات سازمان كه در محل حضور داشت گفت : رخداد این حادثه در ساعت  20:01 دیشب 15 آذر ماه به سامانه 125 این سازمان اطلاع رسانی مي شود ، بلافاصله ستاد فرماندهي 1 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 8 به بلوار امام حسین (ع) پشت مجتمع مسکونی کریستال اعزام مي نمايد .

رحیمی با بيان اينكه آتش نشانان کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند افزود: ابتدا ضمن ایمن سازی محل ، با استفاده از تجهیزات انفرادی به داخل کانکس رفته و با  ماده اطفایی آب اقدام به مهار حریق نمودند .

وي در ادامه گفت: در این حریق  مقداری لوازم و تجهیزات دفتری در آتش سوخت و علت این حریق از سوی کارشناسان سازمان در دست بررسی است .