حریق کارگاه آسیاب ضایعات پلاستیک در لحظات اولیه مهار شد

حریق کارگاه آسیاب ضایعات پلاستیک در لحظات اولیه مهار شد


حریق کارگاه آسیاب ضایعات پلاستیک در لحظات اولیه مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق اطلاع به ستاد فرماندهی روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ساعت 2:38 بامداد مبنی بر اینکه کارگاه آسیاب پلاستیک ضایعاتی واقع در اکرم آباد طعمه حریق شده است ،  بلافاصله خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 7 به محل اعزام ولی به علت گستردگی حریق از ایستگاههای شماره 5 ، 2 و 1 به محل عزیمت و با استفاده از ماده اطفایی آب و کف مبادرت به اطفائ حریق نمودند .

محمد رضا رحیمی معاونت عملیات دراین خصوص اظهارداشت : با توجه به سر باز بودن انبار ضایعات ومتعاقب آن وزش باد شدید در منطقه ، حریق گسترش نمود ه که با حضور به موقع پرسنل عملیاتی حریق مهار گردید و امیدواریم در این گونه گارکاهها که دارای مواد قابل اشتعال زیادی هستند ضمن نصب خاموش کننده هاي دستی در محل و آموزش كاركنان خود از وقوع چنین حوادثی جلوگیری نمایند .