حریق کارخانه بوهروک سیمان در لحضات اولیه مهار شد

حریق کارخانه بوهروک سیمان در لحضات اولیه مهار شد


حریق کارخانه بوهروک سیمان در لحضات اولیه مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد با اعلام خبر آتش سوزی کارخانه  سیمان بوهروک مهریز ساعت 20:22 مورخ 23/12/1389  بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای شماره 1 - 2 -4-5 و با استعداد 4 دستگاه خودرو سنگین به محل اعزام و حریق که ناشی از منبع مازوت کارخانه و متعاقب آن انفجار بود با همکاری پرسنل آتش نشانی مهریز، پس از 2 ساعت تلاش مضاعف، حریق توسط آب و کف سنگین مهار گردید و از سرایت حریق به دیگر واحدها جلوگیری به عمل آمد.

میرجلیلی مدیر عامل سازمان در این خصوص اظهار داشت:

کلیه واحدهای صنعتی، تجاری می بایست ضمن رعایت نکات ایمنی، مقررات ایمنی محل کار را رعایت نموده و محل کار خود را مجهز به خاموش کننده های دستی و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق و­­­­ احیانا خودرو اطفاء حریق گردانند.

 

آدرس کوتاه :