حریق چاپخانه با تلاش آتش نشانان مهار شد

حریق چاپخانه با تلاش آتش نشانان مهار شد


حریق چاپخانه با تلاش آتش نشانان مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طی اطلاع به سامانه 125 در تاریخ بیست ویکم آبان ساعت 13:03 مبنی بر مشاهده دود و آتش  در چاپخانه مدادرنگی  ، بیدرنگ آتش نشانان با 4 دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه های شماره 1 و 8  به خیابان شهید مطهری اعزام شدند .

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده دود در طبقه فوقانی يك واحد تجاری ، ضمن ایمن سازی محل و قطع جریان گاز و برق  و همچنین شناسایی کانون حریق با استفاده از دستگاه تنفسی مدار بسته  اقدام به مهار شعله های  آتش نموده و از سرایت حریق به دیگر واحد های تجاری جلوگیری نمودند .

محمد میدانی ، معاون عملیات سازمان در این خصوص گفت : شهروندان عزیز حتماً در مکان تجاری خود اصول ایمنی را رعایت نموده و با نصب سیستم اعلام حریق از گسترش حریق احتمالی جلو گیری بعمل آورند .