حریق چاپخانه با تلاش آتش نشانان مهار شد

حریق چاپخانه با تلاش آتش نشانان مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طی اطلاع به سامانه 125 در تاریخ بیست ویکم آبان ساعت 13:03 مبنی بر مشاهده دود و آتش  در چاپخانه مدادرنگی  ، بیدرنگ آتش نشانان با 4 دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه های شماره 1 و 8  به خیابان شهید مطهری اعزام شدند .

آتش نشانان در بدو ورود با مشاهده دود در طبقه فوقانی يك واحد تجاری ، ضمن ایمن سازی محل و قطع جریان گاز و برق  و همچنین شناسایی کانون حریق با استفاده از دستگاه تنفسی مدار بسته  اقدام به مهار شعله های  آتش نموده و از سرایت حریق به دیگر واحد های تجاری جلوگیری نمودند .

محمد میدانی ، معاون عملیات سازمان در این خصوص گفت : شهروندان عزیز حتماً در مکان تجاری خود اصول ایمنی را رعایت نموده و با نصب سیستم اعلام حریق از گسترش حریق احتمالی جلو گیری بعمل آورند .