حریق و حادثه در 24 ساعت گذشته

حریق و حادثه در 24 ساعت گذشته


حریق و حادثه در 24 ساعت گذشته

بر اساس گزارش روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، پرسنل عملياتي در تاریخ بیست و نهم دیماه در پانزده مورد حریق و حادثه شرکت نمودند .

امداد گران در 7 مورد عملیات آبکشی واقع در میدان آيت ا... فاضل لنکرانی ، بلوار 17 شهریور ، میدان ابوذر ، امامشهر ، بلوار آزادگان ، خیابان فهادان و میدان اطلسی  نسبت به آبكشی و تخلیه آبهای سطحی ناشی از بارندگی اقدام نمودند .

و نيز بیرون آوردن 2 دستگاه خودرو سواری از داخل زیر گذر پل قطار میدان آرمان ، امداد رسانی به 4 قلاده حیوان ، امدا رسانی در خصوص بسته شدن درب خورو و درب منزل مسکونی و مهار حریق یک اصله درخت از دیگر اقدامات مهم در این روز بود .