حریق مغازه مبل فروشی به سرعت مهار شد

حریق مغازه مبل فروشی به سرعت مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، طبق اطلاع به ستاد 125 آتش نشانی یزد رأس ساعت 16:56 دیروز عصر 22 اسفند ماه مبنی بر مشاهده حریق در یک مغازه مبل فروشی،ستاد فرماندهی بیدرنگ نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 10 و متعاقب آن از ایستگاه شماره 8 با 2 دستگاه خودروی عملیاتی به خیابان معراج قبل از میدان خیرین اعزام می نماید.

رضا زارع رئیس ایستگاه شماره 8 سازمان که خود را به محل حادثه رسانده بود، گفت : اولین گروه از نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره 10 کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند و بلافاصله همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی، با استفاده از تجهیزات انفرادی کانون حریق را شناسایی و سپس عملیات اطفای حریق را آغاز و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن حریق را مهار و از سرایت آتش به دیگر قسمتهای مغازه جلوگیری نمایند.

وی با بیان اینکه این آتشسوزی به علت نامعلومی به وقوع پیوسته ، افزود: نیروهای عملیاتی پس از اجرای عملیات تخلیه دود ،خنک کردن و جداسازی ،مغازه را تحویل مالک داده و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.