حریق مغازه مبل فروشی به سرعت مهار شد

حریق مغازه مبل فروشی به سرعت مهار شد


حریق مغازه مبل فروشی به سرعت مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، طبق اطلاع به ستاد 125 آتش نشانی یزد رأس ساعت 16:56 دیروز عصر 22 اسفند ماه مبنی بر مشاهده حریق در یک مغازه مبل فروشی،ستاد فرماندهی بیدرنگ نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 10 و متعاقب آن از ایستگاه شماره 8 با 2 دستگاه خودروی عملیاتی به خیابان معراج قبل از میدان خیرین اعزام می نماید.

رضا زارع رئیس ایستگاه شماره 8 سازمان که خود را به محل حادثه رسانده بود، گفت : اولین گروه از نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره 10 کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند و بلافاصله همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی، با استفاده از تجهیزات انفرادی کانون حریق را شناسایی و سپس عملیات اطفای حریق را آغاز و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن حریق را مهار و از سرایت آتش به دیگر قسمتهای مغازه جلوگیری نمایند.

وی با بیان اینکه این آتشسوزی به علت نامعلومی به وقوع پیوسته ، افزود: نیروهای عملیاتی پس از اجرای عملیات تخلیه دود ،خنک کردن و جداسازی ،مغازه را تحویل مالک داده و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.

آدرس کوتاه :