حریق مغازه لوازم خانگی و سرایت آتش به صندوق قرض الحسنه

حریق مغازه لوازم خانگی و سرایت آتش به صندوق قرض الحسنه


حریق مغازه لوازم خانگی و سرایت آتش به صندوق قرض الحسنه

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني: طی تماس تلفنی درساعت 3:06 بامداد سه شنبه 19/3/88  مبنی بر حریق مغازه لوازم خانگی واقعدر امامشهر آتشنشانان ایستگاه شماره 8 به محل اعزام و حریق را مهارنمودنددراین حریق خساراتی به لوازم موجود در مغازه و همچنین صندوق قرض الحسنه مجاور آن وارد گردید.محل پس از ایمن سازی کامل تحویل پلیس 110 گردید.

علت حریق و میزان خسارت  در دست بررسی می باشد.

آدرس کوتاه :