حریق ضایعات در فاز 2 مجتمع مسکونی امام علی(ع) منجر به حریق کابلهاي فشار قوي شد

حریق ضایعات در فاز 2 مجتمع مسکونی امام علی(ع) منجر به حریق کابلهاي فشار قوي شد


حریق ضایعات در فاز 2 مجتمع مسکونی امام علی(ع) منجر به حریق کابلهاي فشار قوي شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد طی تماس ساکنان آن مجتمع ساعت 12 دقیقه بعد از نیمه شب 29 خرداد ماه و اطلاع رسانی از موضوع حادثه ، بلافاصله ستاد فرماندهی 2 دستگاه خودروي عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 1 و 9 به محل مورد نظر اعزام می نماید .

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که خود را به نیروهاي عملیاتی رسانده بود گفت : آتش نشانان در یک واکنش سریع نسبت به اطفاي حریق ضایعات و کابلهاي فشار قوي اقدام نموده و از سرایت آتش به لوله هاي گاز پرفشار و دیگر قسمتهاي مجتمع جلوگیري نمودند .

وي در ادامه افزود : تجمع ضایعات در زیر کابلهاي فشار قوي و در کنار لوله گاز پر فشار آن مجتمع و متعاقب آن آتش زدن این ضایعات باعث حریق کابلها و ایجاد یک محل خطر آفرین در کنار انشعاب گاز پرفشار شده بود .

سیدعباس میرشمسی مدیرعامل سازمان اظهار داشت : هزینه اطفاي حریق ضایعات از هزینه اطفاي حریق منازل مسکونی کمتر نیست بلکه می تواند بیشتر هم باشد و این مشکل باعث شده زمانی که امدادگران

سازمان ضرورت دارد یاري رسان همشهریان باشند ، آنها در حال خاموش کردن ضایعاتی هستند که تنها براي پاکسازي محل یا عناوین ناشایست دیگر مورد آتش سوزي قرار گرفته است .

این مقام مسئول در پایان از همشهریان درخواست نمود ، از آتش زدن ضایعات جداي از هزینه هاي مالی اي که در پی دارد به دلیل جلوگیري از آلودگی هوا و محیط زیست ، جداٌ خودداري نمایند و سازمان آتش نشانی را به نوعی در این امر خیر یاري نمایند .

آدرس کوتاه :